Trygg Skolevei

Totalentreprenøren Brunbjørn AS tar et viktig samfunnsansvar, ved å være initiativtaker til prosjektet Trygg Skolevei. Prosjektet informerer barn om sikkerhet rundt byggeplasser, og gravearbeider langs veger og fortau.